GÜVENİLİR VE KOLAY KTS TANISI İÇİN Mediracer® NCS

Şirket Hakkında

Mediracer; klinik nörofizyoloji alanında, hastaların muayenesi için point of care* ürünler geliştirmek amacıyla 2002’de kurulmuştur. Amaç, yaygın nörofizyolojik hastalıkların incelenmesi için güvenilir ve uygun maliyetli ürünler geliştirmektir. Karpal Tünel Sendromu(KTS) nüfusun %3’ünün üzerinde görülme oranıyla üst uzuvdaki en yaygın sinir tuzağıdır (Atroshi l et al. Prevalence of carpal tunnel syndrome in a general population. JAMA 1999; 282 (2) : 153–8). KTS, klinik nörofizyoloji doktoru ve ürünün mucidi olan Veijo Lesonen tarafından cihazın ilk uygulama alanı seçilmiştir.

Karpal Tünel Sendromu Nedir?

El bileğinde bulunan ve karpal tünel adı verilen yapıda, el hareketini sağlayan tendonlar ile median sinir bulunur. Bu yapı transvers karpal ligament ile örtülmüştür. Çeşitli sebeplerle median sinirin bu tünel içerisinde sıkışmasıyla Karpal Tünel Sendromu oluşur. Bileğin aşırı zorlanması ya da sürekli aynı hareketlerin yapılması sinirin tünelde sıkışmasına sebep olabilirken hiçbir sebep olmaksızın da yine hastalık görülebilir. Bunun yanında diyabet, hamilelik, romatoid artrit gibi durumlarda da karpal tünel rahatsızlığı ile karşılaşılır. Ellerini sık kullanan insanlarda görülen bu hastalık ilerleyen yaşlarda da görülür.

Bu hastalık sürecinde genellikle elde karıncalanma, uyuşma, hissizlik ve ağrı görülür. Bu şikayetler ile doktora başvuran hastanın fiziksel incelemelerle muayenesi yapılır fakat kesin teşhis EMG ile konulur.

Tedavi için, hastalığın seviyesine bağlı olarak atel ya da ilaç kullanımı, steroid enjeksiyon ve cerrahi işlem tercih edilebilir.

mediracer productmediracer product

Ürün:Mediracer® NCS

Mediracer® NCS ürünü, duyu ve motor sinir sıkışması teşhisinde kullanılır. Genel uygulamalar, iş yeri sağlık hizmetleri, el cerrahisi ve ortopedisi için etkili bir alettir. Şu anki uygulamaları median sinir sıkışması ilişkili karpal tünel sendromunun ve dirsekte ulnar sinir sıkışmasının incelenmesine olanak vermektedir.

Testler sırasında tek kullanımlık yapışkan, yüzey elektrotları kullanılmaktadır. Test sonuçları, bulguların anormal olup olmadığına karar vermede ve sinir sıkışmasının derecelendirilmesinde kullanılabilinir.

measurement electrodesthe device itself

Cihazın Doğruluğu:

Cihazın teşhis yöntemi (Uncini et al. Muscle Nerve. 1989 Sep;12(9):735-41.) karpal tünel sendromunda, median sinir tuzağı belirlenirken uzmanlar tarafından yapılan alışılagelmiş sinir ileti çalışmalarıyla karşılaştırıldığında %94 oranında hassas ve %98 oranında ise özgündür.

(Tolonen et al. Acta Neurologica Scandinavica 2007 Jun;115(6):390-7.)

Kullanım Kolaylığı:

Bu cihazın ve yazılımının kullanımı basit ve kolaydır. Cihaz sadece 3 kontrol düğmesine sahiptir ve taşınabilir boyutlardadır. Gereken stimülasyon seviyesi ayarlanarak test başlatılır.

Ayrıca cihazın uygulanmasında kullanılan elektrotlara, kolay ve doğru kullanım için şekil verilmiştir ve elektrotlar sterilizasyon gerektirmemektedir.

Cihazların kullanımı için eğitim Mediracer tarafından sağlanmaktadır. Kullanımda rahatlık ve yetkinlik için Mediracer® NCS klinik destek programı sunulmaktadır.

Ağrısız Teşhis

Test sırasında sadece kullanılıp atılabilir yapışkan yüzey elektrotları kullanılmaktadır.

Eş zamanlı Görüntüleme

Cihaz ile kullanılan yazılım sayesinde test bilgisayar ekranından uygulama anında takip edilebilir.

Test Sonucu

Mediracer® KTS duysal sinir testinde işaret, yüzük ve serçe parmağından alınan değerler, yazılım ile referanslara göre değerlendirilir ve hastalığın şiddeti sınıflandırılır.

Kullanılan Metotlar

Mediracer® NCS sistemi ile teşhis için birçok farklı metot kullanılabilir.

 • Mediracer® KTS duysal sinir testi
 • Dirsekteki ulnar nöropati için motor-duysal sinir testleri
 • Median ve ulnar duysal ileti hızı
 • Median ve ulnar distal motor latansı
 • Radial ve sural duysal ileti hızı

Attaching CTS electrodes – English guide

Sensory latency comparison – English guide

UNE Process – English guide

ISO 13485

Mediracer Ltd. kalite sistemi ISO 13485 belgesine göredir. Şirketin kalite sistemi incelenmiş ve EU içerisinde onaylanmış yetkili kuruluş olarak görev yapan VTT Expert Services Ltd tarafından onaylanmıştır. (No. 0537).

Mediracer Servis Merkezi:

Mediracer Ltd. test sonuçlarının yorumlanması için servis merkezi seçeneğini de kullanıcılarına sağlamaktadır. Testi gerçekleştiren sağlık personeli test sonuçlarını yazılım üzerinden Mediracer klinik nörofizyoloji danışmanına gönderir. Danışman sonuçları analiz eder ve rapor hazırlar. Hazırlanan rapor, testi yapan sağlık personeline tekrar gönderilir.

 1. Tek kullanımlık noninvaziv yüzey elektrotları hastanın eline yerleştirilir.
 2. Sinir iletimi ölçülürken Bluetooth bağlantısı ile eş zamanlı tetkik yapılır.
 3. Sonuçlar gözden geçirilir ve şifrelenmiş hasta veri tabanında saklanır.
 4. Sonuçlar şifrelenebilir ve değerlendirme için internet aracılığıyla Mediracer Servis Merkezi’ne gönderilir.

Brochure – English document

mediracer procedure

1. Eller yıkanır.

mediracer ncs procedure

2. Kayıt için elektrot yerleştirilir.

mediracer ncs steps

3. Stimülasyon için elektrot yüzük parmağına yerleştirilir.

mediracer ncs step four

4. Cihaz ile elektrotun bağlantısı sağlanır va test başlatılır.

mediracer ncs step 5

5. Elektrot işaret parmağına yerleştirilir ve test gerçekleştirilir.

Mediracer ncs step 6

6. Aynı işlem serçe parmak için de gerçekleştirilir.

mediraver ncs step 7

7. Sonuç elde edilir. Anlatılan yöntemin test sonucunda KTS nin şiddeti yazılım ile oluşturulabilir.

Mediracer® KTS Metot:

 • Bilgisayar üzerinden Mediracer® Analiz Merkezine kullanıcı adı ve parola ile giriş yapılır ve hasta bilgileri kaydedilir.
 • Elektrotun barkod numarası sisteme girilir ya da barkod okuyucu ile taratılır.
 • Değerlerin alınması için kayıt elektrotu el bileğine, uyarıcı elektrot ise yüzük parmağına uygun şekilde yerleştirilir.
 • Cihaz ile elektrotlar kablo aracılığıyla birbirine bağlanır.
 • Test başlatılır ve kaslardan kaynaklı parazit seviyesi kontrol edilir.
 • Parazit seviyesi uygun ise eşik potansiyeli ve stimülasyon değerine karar verilir ve değerler alınmaya başlanır.
 • Daha sonra aynı elektrot ile sırasıyla işaret ve serçe parmağı da uyarılır.
 • Test sırasında, bilek seviyesinde duysal sinir cevabı ölçülür.
 • Tepe latansları belirlenir, median ve ulnar sinirlerinin cevapları arasındaki gecikme bulunur.
 • Sinir hasarı, referanslara göre yazılım tarafından oluşturulur.

*Point of care: Amaç, sağlık hizmetinin hastaya yakın veya hastanın bulunduğu yerde verilmesidir